Przewodniczący: MARIUSZ SOBECKI

Skarbnik: MAREK KAMIŃSKI

Sekretarz: MARCIN KOSIŃSKI

Członek: TOMASZ SZYSZKA

Członek: ANDRZEJ CIOSK